Användarvillkor och regler

ALLMÄNNA VILLKOR

Leverantörerna ("vi", "oss", "vår") av denna webbplats ("Tjänsten") är inte ansvariga för användargenererat innehåll ("Innehåll"). Innehåll postat uttrycker enbart respektive författares åsikt.

Du samtycker till att inte använda Tjänsten för att publicera eller länka till något innehåll som är kränkande, förolämpande, hatiskt, hotande, skräppost eller skräppost-liknande, sannolikt att förolämpa, innehåller pornografiskt eller stötande innehåll, innehåller personlig information om andra, riskerar intrång i upphovsrätten, uppmuntrar olaglig verksamhet eller på annat sätt bryter mot några lagar.

Vi förbehåller oss rätten att ta bort eller ändra allt innehåll som har postats av någon anledning utan förklaring. Begäran om innehåll som ska tas bort eller ändras kommer att göras först efter eget gottfinnande. Vi förbehåller oss rätten att vidta åtgärder mot alla konton kopplade till tjänsten, när som helst.

Du beviljar oss en icke-exklusiv, permanent, obegränsad licens att använda, publicera eller återpublicera ditt innehåll i samband med tjänsten. Du behåller upphovsrätten över innehållet.

Allt innehåll du skickar eller laddar upp kan granskas av personal. Posta inte innehåll som du anser vara av privat eller konfidentiell karaktär.

Du samtycker även till att ta emot ett nyhetsbrev via e-post mellan 2-4 gånger per månad med information om nytt innehåll. Ibland skickar vi även ut ett mail på ett speciellt tema utöver de vanliga nyhetsbreven. Du kan när som helst välja att avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet.

Dessa villkor kan ändras när som helst utan förvarning.

Om du inte accepterar dessa villkor, vänligen registrera dig inte eller använd denna tjänst. Om du vill avsluta ditt konto kan du kontakta oss.


VIKTIGT ATT VETA INNAN DITT KONTO AKTIVERAS

För att kunna göra inlägg måste du aktivera ditt konto (aktiveringslänk skickas till dig via e-post).

Flygfyrens forum ställer krav på både kvalitet och läsvärde. Trådar som saknar detta kommer att raderas eller låsas.

Inlägg som inte är på svenska, danska, norska eller engelska raderas.


NETIKETT

Den som bryter mot netiketten riskerar varning.

1.01. Rubrik

Trådens rubrik ska ge en rättvisande bild av vad tråden handlar om. Är startinlägget huvudsakligen en fråga ska rubriken sluta med ett frågetecken.

1.02. Trådstart och forumval

Var noga med att posta ditt inlägg i rätt underforum. Ditt inlägg ska ha anknytning till det ämne som forumet avser. Starta inte en ny tråd ifall det redan finns en lämplig tråd.

1.03. Trams och off-topic

Inlägg som är off-topic eller trams kan raderas utan förvarning och motivering.

1.04. Korspostning

Att korsposta, det vill säga att posta liknande inlägg i flera olika trådar eller skapa liknande trådar i flera forum, är förbjudet.

1.05. Avatar och signatur

Din avatar får inte innehålla något som kan uppfattas som olämpligt på en arbetsplats. Avatarens eller signaturens innehåll får inte bryta mot forumets regler. Att olovligen utge sig för att vara admin eller moderator är inte tillåtet.

1.06. Moderatorsåtgärder

Moderatorsåtgärder ska inte kommenteras i tråden. Vid frågor och synpunkter ska berörd moderator kontaktas via PM.

1.07. Spoilerfunktionen

Vid postande av information som kan vara känslig för andra användare, ska spoilerfunktionen användas.

1.09. Falsk ryktesspridning

Att sprida påhittade uppgifter om personer, företag eller organisationer med uppsåt att utsätta dessa för andras missaktning, eller att avsiktligen sprida förvrängd eller påhittad information med uppsåt att vilseleda, är förbjudet.


REGLER

Den som bryter mot någon av reglerna riskerar varning, avstängning eller permanent bannlysning.

Vid första avstängningen blir man avstängd en vecka, vid andra en månad och vid tredje i sex månader. En varning eller avstängning preskriberas ett år efter att den började verkställas.

Användare som begår särskilt allvarliga regelbrott kan bli avstängda från forumet i sex månader utan föregående avstängning. De kan även bli permanent bannlysta.

2.01. Reklam och annonsering

Privata eller kommersiella annonser, så som köpes-, säljes- eller bytesannonser, inlägg innehållande reklam eller inlägg med annat innehåll som användaren tjänar pengar eller andra fördelar på, är förbjudna.

2.02. Upphovsrättsskyddat material

Spridning eller publicering av upphovsrättsskyddat material utan upphovsmannens tillstånd är förbjudet.

2.03. Hets mot folkgrupp

Att hetsa eller hota med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning, är förbjudet.

2.04. Uppvigling

Det är förbjudet att uppvigla eller att organisera brottslig verksamhet från forumet.

2.05. Pornografi eller barnpornografi

Det är förbjudet att efterfråga eller sprida länkar till pornografiska bilder eller filmer med personer som är under eller över 18 år.

2.06. Användarnas anonymitet

Att på forumet (via inlägg, PM eller chat) posta, eller hota att posta, personuppgifter eller annan information, med uppsåt att avslöja en annan användares identitet är förbjudet, med undantag för sådana uppgifter som användaren själv publicerat i forumet. Att sammankoppla användares alternativa konton eller konton på andra forum eller webbplatser är förbjudet.

2.07. Alternativa konton

Missbruk av alternativa konton är förbjudet. Det är inte heller tillåtet att posta inlägg eller PM på forumet (inklusive chatten) genom ett alternativt konto ifall man är avstängd eller bannlyst från forumet.

2.08. Hot och personangrepp

Grova personangrepp, trakasserier, hot eller förtäckta hot riktade mot andra användare är förbjudet.

2.09. Spridning av datavirus och annan skadlig kod

Att sprida länkar till datavirus eller annan skadlig kod är förbjudet.


ÖVRIGT
3.01. Ohörsamhet

Upprepade varningar som inte hörsammas resulterar i en avstängning.

3.02. Kvalitet framför kvantitet (KFK)

Medlemmar som motarbetar den fria debatten i forumet, genom att systematiskt publicera inlägg med för låg kvalitet eller bristande debattunderlag, blir avstängda eller bannlysta.