Är det farligt att flyga?

Diskussion i 'Flygsäkerhet' startad av JohannesB, 16 Juni 2009.

Bevakare:
Den här tråden bevakas av 6 medlemmar.
 1. JohannesB

  JohannesB Medlem

  Jag har precis börjat min väg mot luften och när man läser om alla olyckor som händer så börjar man ju undra, hur säkert är detta egentligen? Och nu börjar tanten tycka att jag inte ska flyga efter alla olyckor som varit sista tiden.
  Men det kanske bara är media som har fått upp ögonen på flygolyckor den sista tiden? Eller har det varit ovanligt många olyckor sista tiden?
  Finns det statistik att hitta någonstans om hur många haverier som händer i Sverige varje år?
  Så man kan se vilka typer av maskiner som är inblandade i mest olyckor och vilka som har flest olyckor med dödlig utgång?
  Jag personligen tror, trots att jag är flygrädd, inte att det är så farligt. Men det hade varit intressant med siffror.
  Jag tror det är farligare att t.ex köra motorcykel, ett intresse som jag höll på med innan.
  Där brydde man sig konstigt nog inte om man läste om folk som kört ihjäl sig, vilket händer ganska ofta. Men är det ett flyghaveri så får man helt plötsligt en klump i magen.
  Är det nån här som sitter på lite info eller som vet vart det kan finnas?
  Eller bara har lite åsikter i ämnet?
   
 2. Kalle

  Kalle Medlem

  För ett antal år sedan såg jag en artikel som beskrev antalet olyckor (eller var det dödsfall?) per personkilometer. Den visade att tåg och trafikflyg var de säkraste transportmedlen. Småflyg delades upp i klubb- och privatopererat. Just kategorin privatflygare som flyger egna flygplan hade relativt sett lika många olyckor som motorcykelförare.

  Av den artikeln skulle man alltså kunna påstå att privatflyg är lika farligt som motorcykelåkande. Klubbflyg var något säkrare och det antogs i artikeln att det beror på att det där finns en organisation som "håller sina medlemmar i schack".

  Jag skall se om jag kan fiska fram artikeln i fråga...
   
 3. peterfagerberg

  peterfagerberg Ny medlem

  Oj, det här blir nog en jättespännande tråd! Hur farligt är det att flyga? Finns det siffror? Underlag? Hur skiljer vi på rationella och emotionella argument? Till syvende och sist är det kanske frugan som avgör ändå??? ;)

  Jag råkar vara medlem i AOPA (www.aopa.org) och där tycker jag att man ganska sällan pratar om "danger" utan debatten handlar mycket mer om "risk management", dvs strategier för att hantera de olika typer av risker som flygning kan innebära.

  Om du söker på "risk management" och flygning kommer du att hitta tonvis med information som förhoppningsvis gör att du blir både en säkrare och tryggare pilot.
   
 4. allan.emren

  allan.emren Medlem

  Jag har tittat litet på Transportstyrelsens statistik för skol- och privatflyg.
  http://www.transportstyrelsen.se/Global/Luftfart/Tillbud_och_olyckor/S%C3%A4kerhetsutvecklingen%202004.pdf?epslanguage=sv

  Så här blir resultatet (för tioårsperioden 1994-2004):
  Skolflyg är säkrare än övrigt privatflyg.
  När det gäller haverier har man inom skolflyg ett haveri ungefär var 12 000-e timma och dödligt haveri med ca 170 000 timmars mellanrum.
  Det betyder att avståndet mellan haverier är ca 21 000 mil och mellan dödliga haverier 2.8 millioner mil.

  Privatflyg är farligare. Där inträffar haverier med ca 3 700 timmars mellanrum och avståndet mellan dödliga haverier är 48 000 timmar.
  Man får då ett haveri var 74 000-e mil och ett dödligt var 950 000-e mil.

  Om genomsnittsbilisten kör 1 500 mil per år svarar det mot ett haveri (motsvarande krock etc med bil) var 50-e år
  Och ett dödsfall vart 635-e år.

  Det betyder att privatflyg är farligare än bilkörning - statistiskt sett. Utan att slå upp några siffror skattar jag avståndet mellan dödliga olyckor med bil till 2 500 år.
  Privatflyg skulle alltså vara ca fyra gånger så farligt som bilkörning.
  Skolflyget är marginellt farligar än bilkörning (1 900 år mellan dödliga olyckor) räknat på 1 500 mil/år.

  Men precis som på vägarna kan man själv göra mycket åt säkerheten. Till att börja med har UL 7 gånger så hög haverifrekvens som normalklassade flygplan.

  Så kan man undvika farliga situationer: Aldrig improviserad avance, undvik stugsvängen, sätt väderminima tillräckligt högt, slappa aldrig med kontroll av flygplanet, osv.

  På det viset kan man troligen öka säkerheten åtminstone med en faktor tio.

  Slutsatsen är iallafall att privatflyget är säkrare än motorcykeln, men förmodligen inte lika säker som bilen.

  Så nu får jag önska dig lycka till med flygutbildningen. :)

  Hälsningar/Allan
   
 5. cjsundberg

  cjsundberg Ny medlem

  Visst är det förenat med risker att flyga - men det är till exempel betydligt farligare att röka eller att vara överviktig.

  För att statistiskt sett råka ut för en dödsolycka i ett privatflygplan måste du göra nästan 40.000 flygningar. Risken är alltså förhållandevis liten.

  Men det du Johannes är inne på är inressant: hur vår omvärldsbild påverkas av medierna. De dödliga haverierna har inte ökat de senaste åren utan minskat. Flygolyckor händer med ojämna mellanrum och de får ofta stort genomslag media. Hur mycket beror ofta på vad som händer i övrigt på nyhetsfronten.

  Att olyckan med Air France-planet fått så stort utrymme beror också på att den omgärdas av viss mystik. Air France-katastrofen kan också ha genererat att andra flygolyckor hänger med i kölvattnet och får lite mer fokus.

  Vill absolut inte kasta någon skugga över journalisternas jobb - de har en skyldighet att berätta om det som händer. Men vi har också en skyldighet att tolka informationsflödet.

  Det går här att dra en parallell till våldet i samhället: genom tidningarna har vi alla bilden av att det blivit värre, men statistiken talar snarare i motsatt riktning...
   
 6. JohannesB

  JohannesB Medlem

  Svaren hittills pekar ju åt det hållet som jag misstänkte innan.
  Alltså att ser man till att utbilda sig och inte tar onödiga risker så är det inte speciellt farligt.
  Och att UL är 7 ggr farligare, om man uttrycker sig så, beror det på att det är lättare att skaffa dvs mindre utbildning och därmed söker sig "våghalsar" till det lätta alternativet?
  Eller beror det till större delen på utbildningen, att man helt enkelt har mindre förståelse för vilka situationer som kan uppstå(t.ex meteorologi) och hur allvarliga dessa kan bli?
  Man chansar helt enkelt, som en följd av brist på kunskap?
  Eller beror det på optimering av konstruktionen på ett sådant sätt att säkerhetsmarginalen blir minimal?
  Men det kanske inte har så stor betydelse?
  Hur ofta händer det att det är en total kollaps av konstruktionen?
  Haverierna kanske oftare beror på dåligt underhåll som leder till motorbortfall?
  Jag tycker att man hör väldigt sällan om total kollaps.
  Slutsatsen blir då isf att oavsett om det är UL eller normalklassat så borde dom flesta haverier ske på pga den mänskliga faktorn och endast ett fåtal pga typ av farkost?
  Rätt eller fel?
   
 7. cjsundberg

  cjsundberg Ny medlem

  Din slutsats är helt riktig.

  Total kollaps av konstruktionen är mycket ovanligt. Det finns bara ett fåtal fall där det har inträffat. Eftersom flygplanen inte får bli för tunga finns det vissa begränsningar i hur tåliga de kan vara. Men det är ju upp till piloten att inte överskrida dessa.

  Motorstopp händer ganska sällan men har piloten då ett bra omdöme, är väl tränad och hanterar det så brukar det i de flesta fall sluta bra.

  Det är alltså riktigt att de flesta haverierna orsakas av den mänskliga faktorn. Det kan vara allt från att man flyger för långsamt när man ska svänga i samband med landning till att man ger sig upp när man inte överhuvudtaget borde. En vanlig typ av olycka är en jag-måste-hem-resa. Vädret kanske har blivit sämre men piloten vill till varje pris tillbaka och tullar på marginalerna...
   
 8. Jocke

  Jocke Medlem

  Hoho, de där meningarna kan, med lite "tur", öppna locket på en Pandoras ask, fylld av flygslagschauvinistiska inlägg.
  *Plockar fram popcornskålen* :)

  Men för att i någon mån besvara din fråga så beror det nog inte på mindre förståelse på det teoretiska planet; i UL-teorin ingår ungefär allting som ingår i PPL-utbildningen. Enda skillnaden jag kan komma på på rak arm är att UL-teorin inte inbegriper radionavigering. I meteorologi och andra moment är det samma kurs.

  Jag har tre tänkbara förklaringar:

  1. Normalklassat är dyrare, vilket eventuellt gör att de som håller på med det är mer dedikerade än de som håller på med det billigare UL-flyget. Fler "söndagspiloter" inom UL alltså. Privatflyg är nog också vanligare inom UL och det var ju farligast, enligt någon.

  2. Om man räknar antal haverier per personkilometer, vilket är det vanliga, så framstår nog små tvåsitsiga plan som ofta gör korta turer som farligare än större fyr- eller sexsitsiga plan som gör i snitt längre resor. Betänk att de allra flesta olyckor sker vid start och landning. Skulle man räkna i antal olyckor per flygning så skulle nog skillnaden minska. (På samma sätt är jag inte övertygad om att trafikflyg är säkrare än tåg på kortare distanser eller per timme.)

  3. UL-flygning är svårare. Mindre och känsligare plan gör att det är lättare att göra bort sig. Detta är inget jag har personlig erfarenhet av (är rookie inom UL och har noll erfarenhet av normalklassat) utan är något som en mycket erfaren flygare sagt till mig. Att landa ett UL-plan kräver helt enkelt mer av en pilot än att landa en PA28.
   
 9. Kalle

  Kalle Medlem

  Sådär, då har jag hittat en källa för mitt påstående tidigare om att privatflyg är jämförbart med motorcykel. Tyvärr kan jag inte klistra in en bild här så jag får beskriva det i ord istället.

  F.d Räddningsverket, numera Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) anger i en rapport 2001 följande siffror:

  Antal döda per miljard personkilometer för olika trafikslag, Sverige 1990-2000

  Moped 83
  Motorcykel 78
  Privatflyg 70
  Cykel 45
  Bil, förare 6
  Bil, pass 4

  (Buss, tåg och trafikflyg är så små siffror att de visar noll i diagrammet)

  Siffrorna är ungefärliga eftersom jag skrev av ett stapeldiagram

  Jag hittade tyvärr inte den gamla artikeln som beskrev skillnaden mellan olika former av privatflyg :(.

  Med dessa siffror framför mig drar jag den egna slutsatsen att privatflyg är NÄSTAN lika farligt som motorcykelåkande och bra mycket osäkrare än att köra bil.

  Jag skulle vilja tipsa om en bra artikel i Mofly som skrevs av Anders Karyd och publicerades 2007. Den heter "Att jämföra risker" och finns på sidan 8. (Där står en del om just omdöme)
  http://www.aeroklubben.se/DB/Files/MFNL0706.pdf
   
 10. Domino

  Domino Ny medlem

  Fantastisk tråd :)

  Här kommer ett par lösryckta kommentarer.

  Ang UL håller jag med om att de piloter jag träffat är lite mer äventyrare än PPL-folket. Sen att man tar varje chans att borra ur balkar o dyl i konstruktionen för att få ner vikt borde inte öka säkerheten. Och visst flygs det mer svårflugna UL-kärror än normalklassade...? (har själv aldrig flugit UL)

  Ang Privatflyg-haverier kontra MC-olyckor så får man ju se på fördelningen inom kategorin också. Ex inom MC så ryms ju både 18-åringar på roadracing-maskiner och gubbar på GoldWing. Samma sak i flyget kan man ju tänka.
   
 11. flygflyg

  flygflyg Ny medlem

  ... varför lever vi ens?
  Kanske ska vi alla sluta göra saker.
  En flygolycka har skett. En bil totalkvaddades när
  den körde för fort. Burr burr.
  Olyckor kommer ALLTID att ske.
  RISKER finns alltid, med allt, även nu när jag skriver
  detta inlägg. Om man tänker i banor att något kommer
  hända hela tiden så va fan, vad är det för inställning?

  Det behöver inte bara vara med flyg, det händer med alla ting.
  Problemet är bara den att: Flyget får oftast en liten större plats
  eftersom att media är bra på att vinkla saker och ting, och att oftast
  dör en stor skara människor. Olika faktorer som spelar roll.

  Jag har inte många timmar i luften, endast 33 timmar, och inte en
  endaste gången har jag varit rädd när jag varit i luften över något.
  Har bara njutit och varit fullt fokuserad.

  Olyckor kommer som sagt alltid att ske, vissa gånger mer frekvent, andra inte. Debatten om flygen börjar, enligt mig, bli överdrivna.

  Efter en olycka säger folk att de inte ska flyga på ett tag.
  Nehe, okej? Men vadå, det är lika stor eller liten risk att man dagen efter
  kraschar eller inte kraschar än om ett år.

  Folk glömmer lätt, såna tendenser har vi, därför fortsätter man senare.
  Ska jag vara ärlig och lite nonchalant, statistik över olyckor
  säger mig inte ett skit. För det kan lika gärna hända mig imorgon eller aldrig. Jag kommer oavsett vad att alltid brinna för flyget och nå mina mål, det är ju det här jag älskar och vill bli.
  Och snälla nån, säg inte nu att jag är en risktagare för att ja sa det där om statistiken, förstå mig rätt, många har en tendens till att vinkla till det också, eller uppfatta det som journalister gör.
  Rätt, men på fel sätt.


  Efter detta inlägg vill jag bara konstatera att: Jag lever fortfarande! :D
  MVH
   
 12. Domino

  Domino Ny medlem

  Tack för det!

  Eller som DiLeva sjunger:
  "Även de som inte vågar leva dör nån gång"
   
 13. JohannesB

  JohannesB Medlem

  Nja, nu var ju inte frågan om man skulle sitta hemma i ett hörn och aldrig utsätta sig för risker.
  Man tar en mängd kalkylerade risker varje dag.
  Och alla som föds skall förr eller senare dö.
  Jag känner då ingen som klarat sig hittills;)
  Sen vill jag inte blåsa liv i nån uråldrig debatt om vilka piloter som är duktigast eller vilket certifikat man ska satsa på.
  Jag försöker bara förstå hur man(där även jag som är flygrädd) kan reagera så stark på just flygning och om det finns fog för det statistiskt eller vetenskapligt.
  Jag har redan sedans barnsben varit fascinerad av flyg, men jag har även varit väldig flygrädd.
  Men jag jobbar med det och har nu tagit steget mot att komma upp i luften.
  Så det var av denna anledning jag ställde frågan.
  Och även därför som jag vill ha reda på så mycket som möjligt om olika risker och orsaker till flyghaveri.
   
 14. flygflyg

  flygflyg Ny medlem

  Johannes:

  En sak ska du veta, det finns OTROLIGT många piloter
  som är flygrädda.

  Har läst flera intervjuer med piloter på 737or 747or och mindre kärror, dvs de flesta som är så flygrädda, men ändå flyger de.

  Jag såg dock ett mönster, rädslan försvann i samband med något de var med om, en händelse som utlöste att flygrädslan försvann.

  Nu är jag väl inte så konkret, men det är fascinerande ändå.
   
 15. Domino

  Domino Ny medlem

  Just flygrädsla botar ju många med just flyglektioner. Själlv måste jag erkänna att jag är mer rädd för att flyga när jag är på marken än i luften. Där är istället allt sådant som bortblåst och ersatt med en märklig trygghetskänsla. Jag har mycket större känsla av att vara utlämnad "åt statistiken" när jag sitter i bilen.
   
 16. andreasvibo

  andreasvibo Aktiv medlem

  Transportstyrelsen har statistik över haverier, se http://transportstyrelsen.se/sv/Luftfart/Statistik-/Tillbud-och-olyckor-Flygsakerhet/

  Om man öppnar "Flygsäkerhetsinformation nr 4 2008 - kvartal 3 2008" så ser man att det haverifrekvensen med ultralätt har minskat rejält de senaste åren. Från 1999 till 2006 har den minskat från 188 till 25 haverier per 100 000 timmar. För normalklassat har det under samma period minskat från 33 till 14.
  Svenskt UL-flyg är alltså inte 7 gånger farligare.

  Mvh Andreas
   
 17. jekroth

  jekroth Aktiv medlem

  Allan Emren skrev

  Men precis som på vägarna kan man själv göra mycket åt säkerheten. Till att börja med har UL 7 gånger så hög haverifrekvens som normalklassade flygplan.

  Vad hämtar du de fackta underlaget ? :q


  Jag läser Pilot Briefing nr 1/2009 sid 9 Skrivet av Rolf Björkman

  citat
  "Om vi summerar 2008 så blev det inte ett så bra år som vi hoppats men ändå ett år med ljuspunkter 16 flygplan (ej UL) innom privatflyget havirerade varav fyra X-klassade. Därtill tillkomfyra haverier under skloning. En person omkom,tre skadade sig allvarligt och en fick lätta skador. Av dessa 20 haverier ägde tre rum på sjö. Detta är ett sämre resultat än de senaste tre åren men bättre än genomsnittet innan dessa tre år En omkom men är ett bra statistiskt resultat. Ingen av de skadade får vad jag vet framtida men av skadorna.
  För det UL-tralätta flyget slutade läget med 12 haverier vilket inkluderar tvåskolhaverier. Av dessa ägde tre rum på sjö. En person omkom, två fick allvarliga skador och två lätta. Här är framtiden för en alvarligt skadad person annu oviss.
  Antalet ligger i nivå med snittet de senaste tio åren" slut citat

  Så med min mattematik så blir det 8 st färre haverier under 2008 med UL trots att de kräver mer av piolten än ett X eller normalklassat

  Johan
   
 18. JohannesB

  JohannesB Medlem

  Det var en del intressanta fakta i det olika inläggen.
  Jag vill dock återigen påpeka att mitt syfte är inte att starta en diskussion om normalklassat eller UL är farligast.
  Däremot är det intressant hur och vad som ledde fram till de olika haverierna oavsett typ.
   
 19. Jocke

  Jocke Medlem

  Jag påstår inte att du har fel, men jag tycker nog att det är en lite förhastad slutsats. Det gäller att veta vad man jämför. Som jag skrev ovan är "olyckor per personkilometer" inte en så relevant storhet när man ska bedöma risker för flyg, eftersom de farliga momenten är start och landning. Ett "studs & gå"-varv är alltså väldigt mycket farligare per kilometer än en långflygning.

  Vid vägtrafik är nog risken mer jämnt fördelad över restiden och där blir det mer relevant. Fast att jämföra långsamma trafikslag som cykel med snabba, som bil, blir absurt. Hur mycket längre tid måste cyklisten befinna sig ute i trafiken för att tillryggalägga samma sträcka som bilisten?

  Och att moped skulle vara så mycket farligare än motorcykel ifrågasätter jag också - motorcyklisten kör ju betydligt fler kilometer per timme än mopedisten och utsätter sig därmed för större risker, även om antalet dödsfall per kilometer är högre för mopedisten. (Sen spelar det säkert in att mopedister främst är hormonstinna tonåringar som busåker, vilket ger transportslaget oförtjänt dåliga siffror)

  Sammanfattningsvis är statistik som avhandlar "olycka per personkilometer" missvisande och ger ingen korrekt bild av hur farligt ett färdsätt är. Att öva studs & gå och göra bedömningslandningar är antagligen minst lika farligt som en tur med hojen, medan en långflygning nog inte är farligare än att åka bil samma sträcka, är min gissning.
   
 20. jekroth

  jekroth Aktiv medlem

  JohannesB
  Det var därför jag skrev ett citat ur Pilot briefing och inte kom med lösa påståenden

  Johan
   
Laddar...

Dela sidan