Statens haverikommission klar med statusrapport om flygolyckan i Umeå

Diskussion i 'Café Flygfyren' startad av Fredrik, 18 September 2019.

Taggar:
Trådstatus:
Stängd för vidare inlägg.
Bevakare:
Den här tråden bevakas av 8 medlemmar.
 1. Fredrik

  Fredrik Moderator Flygfyren Operations

  Senast redigerad: 18 September 2019
  • Gillar Gillar x 1
 2. Per D

  Per D Aktiv medlem

  Är det någon som vet vad servicebulletin GA8-SB-2011-65 innebär för modifiering rent praktiskt? Det är den som ökar MTOW till 1905 kg från 1814 kg.
   
 3. stellann

  stellann Aktiv medlem

  Bra fråga. Rimligen borde havkom ha kunnat utreda bättre om detta är gjort. Det måste väl framgå av något i vraket? I stället går man på att det inte är pappersdokumenterat trots att tillverkaren uppgett att det är gjort. Sen klipper man bara till med att det förelåg viss överlast. Förhoppningsvis klaras det ut i slutrapporten.

  Det finns ju för övrigt en brasklapp med i rapporten beträffande massa och balans: "Det ska samtidigt sägas att det aktuella flygplanets massa och balans inte kan bestämmas med stor noggrannhet i efterhand".
   
 4. Airborne again

  Airborne again Välkänd medlem

  Utredningen är inte färdig! Detta är en statusrapport.
   
  • Gillar Gillar x 1
 5. Erik Berglund

  Erik Berglund Aktiv medlem

  Intressant läsning. Jag hoppas man lyckas få ut mer data ur de kvarvarande instrumenten och försvarets primärradar.

  Flygplanet var kanske så mycket som 90 kg över max last, och CG så mycket som 48 mm bakom bakre gräns. Detta torde ha gjort planet ostabilt.
  Höger vinge har brutits loss som et resultat av överbelastning.
  Radarspåret visar att klockan 12:07:04 påbörjar planet en brant vänstersväng. Under de nästa 23 sekunderna förlorar planet 2900 fot i höjd, en sjunkhastighet på över 7500 fpm. Sedan verkar planet plana ut på 10700 fot under cirka 20 sekunder, innan det faller de resterande sträckan till marken på cirka 20 sekunder. Data från ProTrack visar däremot inte någon 20 sekunder lång utplaning runt 10700 fots höjd, snarare en något reducerad sjunkfart under cirka 6 sekunder.

  Så långt står allt i rapporten.


  Det som följer är REN SPEKULATION. Jag åberopar mig INGEN form för expertkunskap, det ENDA jag vet är det som står i rapporten.

  Min spekulation är att en brant vänstersväng inte är förenligt med en avbruten högervinge. Det verkar också lite troligt att piloten skal kunna ha återvunnit horisontell flygning med en bruten vinge. Om vingen brutits före 12:07:27 torde sansade hoppare ha använt de påföljande 20 sekunderna med planflykt till att avlägsna sig från planet.
  Således är det sannolikt att vingen har brutits av någon gång efter den branta svängen och den första höjdförlusten, kanske så sent som 12:07:46.

  För mig förefaller det möjligt att ett överlastat och baktungt flygplan under maximal stigning stallade, kanske delvis på grund av oväntade rörelser bland passagerarna och därtill hörande ändringar i tyngdpunktsläget. Flygplanet vek sig till vänster och påbörjade en brant sjunk, möjligtvis en spinn. Piloten lyckades återfå kontrollen, men överbelastade samtidigt flygplanet så mycket att högra vinge några sekunder senare gick av, vilket förorsakade ett mer eller mindre vertikalt fall till marken.

  Problemet med denna hypotesen är att det verkar osannolikt att vingen skulle hålla återhämtningen från en stall/spinn och ändå gå av några sekunder senare under vad som förefaller vara nästan planflykt.
  Hypotesen antar också att anslagen för massa och balans är noggranna, vilket kanske inte är fallet. Vidare antar hypotesen att höjd- och positionsspåret från LFVs radar stämmer, vilket verkar lite troligt då det är inte är perfekt överensstämmelse mellan radarspåret och data från ProTrack.

  En alternativ hypotes är att piloten aldrig återfick kontrollen efter en stall, och vingen bröts under försöken.

  Det kommer att bli spännande att läsa slutrapporten.
   
 6. stellann

  stellann Aktiv medlem

  Nejvisst. Och av just den anledningen tycker jag att man skulle ha varit lite mera tydlig med att det inte alls är klart att det förelåg överlast. Man skriver in det som faktum att max tillåten flygmassa var 1814 kg (vilket ju "pappersmässigt" och formellt är riktigt), men skriver i en fotnot att tillverkaren uppger att en modifiering har gjorts enligt GA8-SB-2011-65 som höjer maxlasten till 1915 kg. I alla tidningar skrivs det nu som ett konstaterat faktum att planet hade överlast. Detta är ju en verkligt springande punkt varför det borde ha högsta prioritet att utreda och dessutom mänskligt att döma inte svårt att kontrollera i vraket(?).

  (Beträffande detta med radarspåren etc så förklarade havkom på presskonferensen att det finns vissa teknikaliteter och fördröjningar i data som ger illusioner beträffande höjdrapporteringen.)
   
  Senast redigerad: 19 September 2019
 7. Airborne again

  Airborne again Välkänd medlem

  Det framgår av rapporten att "planflykten" är en artefakt av att sekundärradarsystemet rapporterar oförändrad höjd ett par gånger om transpondersvaren upphör vilket de troligen gjorde när flygplanet bröts sönder. Av registreringsutrustning som hopparna hade framgår att flygplanet aldrig planade ut utan sjönk kontinuerligt.
   
 8. Airborne again

  Airborne again Välkänd medlem

  Det känns osannolikt att en överlast på 5-6% hade någon betydelse för förloppet. Tyngdpunktsläget, däremot.
   
 9. KKJ

  KKJ Medlem

  Tänk att ingen klarade av att hoppa ut.
   
 10. Airborne again

  Airborne again Välkänd medlem

  Om belastningen var så hög att vingen bröts så är det inte förvånande...
   
 11. stellann

  stellann Aktiv medlem

  Exakt! Det är även min åsikt, men i den allmänna rapporteringen görs ett stort nummer av just den förmodade överlasten. Det gör det viktigt att utreda.
   
 12. Larscho

  Larscho Moderator

  Lasten kan knappast vara ett problem, då skulle det nog krävas några hundra kg till. 48 mm låter också som ganska lite utanför CG limit. Det borde inte i sig ha lett till olyckan gissar jag.

  Hoppas de kan finna svaret.
   
  • Gillar Gillar x 1
 13. Anders Lidén

  Anders Lidén Aktiv medlem

 14. Arnaud

  Arnaud Medlem

  CG-range vid max vikt är 8", 48mm är hela 25% av det. inte så lite.
   
 15. Anders Lidén

  Anders Lidén Aktiv medlem

  Sant, men det är ju fortfarande bara en beräkning från SHK. Om den stämmer så var det 16 mm bakom tillåtet värde vid starten och det är ju inte bra, men bättre än 48 mm.

  Sen är ju frågan vad som gäller vid fällning. Om nedanstående tillägg är godkänt i det läget så förändras förutsättningarna. Men dokumentationen verkar bristfällig.
  https://postimg.cc/dhTqZRyC
   
Trådstatus:
Stängd för vidare inlägg.

Dela sidan