undrar lite om transportstyrelsen

Diskussion i 'Flygutbildning' startad av drunkeymonkey, 29 November 2010.

 1. drunkeymonkey

  drunkeymonkey Ny medlem

  Hej alla flygare!


  Har kommit så långt nu i mina framtidsplaner att bli yrkespilot att jag har genomgått medical Class1 med godkänt resultat och Admissiontestet på Lidair Flight Academy.
  Så väntar nu på elevtillståndet, men någon som vet hur länge det tar innan man får veta om man fått "grön stämpel" ?

  Ja, en annan fråga också som jag är lite orolig för.
  Blev för 2½ år sedan fast för fortkörning, som straff för det gav dem 30 dagar villkorligt fängelse plus tilläggsböter. prövotiden utgick den 1.10.2010, så egentligen är jag inte belastad av det längre.
  Förutom då att det var uppräknat i belastningsregistret som jag skickade iväg till Luftis.
  Så är det något jag behöver oroa mig för?
  Eller är det mer rattfylleri och våldsbrott och sånt dem kollar?

  MVH
  Dennis
   
 2. tobiasa

  tobiasa Medlem

  Kan svara på din första fråga iaf, har precis fått mitt medical klass 2 och elevtillstånd. Detta tog ca 10 arbetsdagar från det att jag gjorde läkarundersökningen.
   
 3. drunkeymonkey

  drunkeymonkey Ny medlem

  Okej tack för det, bara en vecka till ca. för mig då :) såvida dem inte hakar upp sig på belastningregistret. :(
   
 4. tobiasa

  tobiasa Medlem

  Får hoppas att det inte medför några problem, var ju inte något grovt brott direkt iaf.
   
 5. DanielW

  DanielW Medlem

  Enstaka fortkörningsböter leder inte till ett avslag på din ansökan.
  Såvida det inte finns något mer har du inget att ora dig för.
   
 6. Micke_xyz

  Micke_xyz Medlem

  Fast det är ju lite skillnad på enstaka fortkörningsböter och 30 dagars villkorligt...
   
 7. drunkeymonkey

  drunkeymonkey Ny medlem

  Ringde till transportstyrelsen och råkade dessutom att få tag i personen som skulle godkänna mitt elevtillstånd, och hon sa att det inte har någon skillnad sålänge jag inte har några andra "prickar".
  Och min fortkörning hände dessutom för ca. 2,5år sedan och hon sa då att då är det absolut ingen skillnad för dem kollar bara tillbaka 2år. :tupUndantag är då våldsbrott eller andra allvarliga försélser.
   
 8. Bodd

  Bodd Medlem

  Jag måste nog säga att jag inte riktigt förstår hur Transportstyrelsen resonerar.

  Om du åkte på 30 dagar villkorligt fängelse så låter det som om rubriceringen blev Grov vårdslöshet i trafik, eller?

  Inget illa ment mot dig drunkeymonkey, du kan naturligtvis vara hur omdömesgill som helst och hunnit mogna väsentligt.

  Men om vi avpersonifierar resonemanget lite:
  Är det inte ganska rimligt att tro att någon som begått ett grovt regelbrott/oaktsamhet vid framförandet av ett fordon också skulle kunna frestas att göra nåt liknande i ett annat slags fordon? Två år är ju inte en jättelång tid när det gäller en människas mognadutveckling, generellt sett.
  Sannolikheten att någon som tidigare dömts för våldsbrott helt plötsligt skulle få för sig att spöa upp någon i flygplanet borde väl rimligen vara något mindre, bara för att göra en jämförelse?
   
 9. drunkeymonkey

  drunkeymonkey Ny medlem


  Det kan det säkert göra, men vilket är värre, grov rattfylleri med 2,8promille i blodet eller 35km/h för hårt? båda är grova brott i Finland och ger villkorligt fängelse.
  Så då är det ju upp till den som godkänner elvevtillståndet vilket som är värre.
  " köra " för fort med flygplan går det att göra men är inte samma sak som att flyga med 2,8promille.

  Egentligen är 2 år fullt tillräcklit om man bara har gjort ett fel 1gång, det bevisar vel bara att det var en engångsförsélse?
  Det finns dem som struntar blanka *** i hur många prickar och sånt dem har och därför finns det nåt som heter 2år prövotid också. Återigen vet jag inte hur det funkar i Sverige men i Finland tar dem allting väldigt hårt.

  här har vi förresten ett annat fall http://www.flygfyren.nu/forum/showthread.php?threadID=806&forumID=1

  :)
   
 10. Charlie85

  Charlie85 Medlem

  Utanför just detta ärendet så hörde jag ute på klubben i somras att man numera kan bli av med certet om man åker dit för fortkörning. Antar att det är grov fortkörning som det gäller. Är det någon annan som har mer kött på benen i sakfrågan?
   
 11. DanielW

  DanielW Medlem

  Luftfartslagen SFS 2010:500, 4kap.

  16 § Ett elevtillstånd eller ett flygcertifikat ska återkallas
  1. om innehavaren har gjort sig skyldig till brott mot 13 kap. 2 eller 3 §,
  2. om innehavaren vid utövande av luftfart har gjort sig skyldig till grov
  oaktsamhet eller har visat uppenbar likgiltighet för andra människors liv
  eller egendom,
  3. om innehavaren genom att upprepade gånger överträda de
  bestämmelser som gäller för luftfarten i väsentlig grad har visat bristande
  vilja eller förmåga att rätta sig efter bestämmelserna,
  4. om innehavaren i annat fall vid utövande av luftfart har brutit mot
  någon bestämmelse som har väsentlig betydelse för flygsäkerheten,
  10
  SFS 2010:500 5. om innehavaren på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende eller
  genom bruk av annat ämne än alkohol inte kan anses lämplig att inneha ett
  elevtillstånd eller ett flygcertifikat,
  6. om det med hänsyn till annat brott som innehavaren har gjort sig
  skyldig till kan antas att han eller hon inte kommer att respektera reglerna
  för luftfarten och visa den hänsyn och det ansvar och omdöme som krävs av
  en innehavare eller om han eller hon på grund av sina personliga
  förhållanden i övrigt inte kan anses lämplig att inneha ett elevtillstånd eller
  ett flygcertifikat,
  7. om innehavarens förutsättningar att fullgöra den luftfartsverksamhet
  som elevtillståndet eller flygcertifikatet avser är så väsentligt begränsade
  genom sjukdom eller skada eller av någon annan sådan orsak att han eller
  hon av flygsäkerhetsskäl inte längre bör inneha ett elevtillstånd eller ett
  flygcertifikat,
  8. om innehavaren annars inte uppfyller fastställda krav i fråga om
  kunskaper och skicklighet,
  9. om innehavaren inte följer ett föreläggande att genomgå kontroll av att
  han eller hon kan förrätta den tjänst som elevtillståndet eller flygcertifikatet
  avser eller ett föreläggande att lämna intyg angående sin fysiska eller
  psykiska lämplighet som innehavare av elevtillstånd eller flygcertifikat,
  10. om innehavaren själv begär det.

  17 § Återkallelse enligt 16 § 4, 6, 7, 8, 9 eller 10 får när det gäller ett
  flygcertifikat begränsas till att avse en eller flera behörigheter.
  I fall som avses i 16 § 5, 6, 7, 8 eller 9 får ett elevtillstånd eller ett
  flygcertifikat i stället för att återkallas begränsas till att gälla under vissa
  förutsättningar.

  18 § En återkallelse med anledning av brottslig gärning ska när det gäller
  frågan om brott föreligger grunda sig på en lagakraftvunnen dom, ett godkänt
  strafföreläggande, ett godkänt föreläggande om ordningsbot eller ett
  beslut om åtalsunderlåtelse enligt 20 kap. rättegångsbalken eller motsvarandebestämmelse
  i en annan författning.
  Med svensk dom jämställs vid tillämpningen av denna lag brottmålsdom
  eller annat likvärdigt avgörande som har meddelats av en utländsk domstol
  eller någon annan utländsk myndighet.

  Mycket text, men där har du grunderna för återkallande.
  http://www.notisum.se/rnp/sls/sfs/20100500.pdf
   
 12. DanielW

  DanielW Medlem

  13 kap. Ansvarsbestämmelser m.m.
  Ansvarsbestämmelser
  1 § Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet manövrerar ett luftfartyg
  på ett sådant sätt att andras liv eller egendom utsätts för fara döms för
  vårdslöshet i flygtrafik till böter eller fängelse i högst sex månader.
  Är brottet grovt döms till fängelse i högst två år.
  2 § Den som manövrerar ett luftfartyg eller i övrigt ombord på ett
  luftfartyg fullgör en uppgift av väsentlig betydelse för flygsäkerheten efter
  att ha förtärt alkoholhaltiga drycker i så stor mängd att alkoholkoncentrationen
  under eller efter fullgörandet av uppgifterna uppgår till
  minst 0,2 promille i blodet eller 0,10 milligram per liter i utandningsluften
  döms för flygfylleri till böter eller fängelse i högst sex månader. Detsamma
  gäller den som utövar tjänst som anges i 6 kap. 20 §.
  För flygfylleri enligt första stycket döms också den som manövrerar ett
  luftfartyg eller i övrigt ombord på ett luftfartyg fullgör en uppgift av
  30
  SFS 2010:500 väsentlig betydelse för flygsäkerheten eller som utövar tjänst som anges i
  6 kap. 20 § efter att ha intagit narkotika som avses i 8 § narkotikastrafflagen
  (1968:64) i så stor mängd att det under eller efter fullgörandet av
  uppgifterna finns något narkotiskt ämne kvar i blodet. Detta gäller dock inte
  om narkotikan intagits i enlighet med läkares eller annan behörig
  receptutfärdares ordination.
  För flygfylleri enligt första stycket döms också den som manövrerar ett
  luftfartyg eller i övrigt ombord på ett luftfartyg fullgör en uppgift av
  väsentlig betydelse för flygsäkerheten eller som utövar tjänst som anges i
  6 kap. 20 § och då är så påverkad av alkoholhaltiga drycker eller något
  annat medel att det kan antas att han eller hon inte kan fullgöra sina
  uppgifter på ett betryggande sätt.
  3 § Är ett brott som avses i 2 § att anse som grovt döms för grovt flygfylleri
  till fängelse i högst två år. Vid bedömande av om brottet är grovt ska
  det särskilt beaktas om gärningsmannen
  1. har haft en alkoholkoncentration som uppgått till minst 1,0 promille i
  blodet eller 0,50 milligram per liter i utandningsluften,
  2. annars har varit avsevärt påverkad av alkohol eller något annat medel,
  eller
  3. fullgjort sin uppgift på ett sätt som inneburit påtaglig fara för flygsäkerheten.
   
 13. drunkeymonkey

  drunkeymonkey Ny medlem

  Fick hem mitt elevtillstånd idag så allt gick som det skulle :tup
   
 14. Fredrik

  Fredrik Moderator Flygfyren Operations

  Lycka till!
   
Laddar...

Dela sidan