Var i IAIP står lägsta flyghöjd för sthlm?

Diskussion i '010 Luftfartsystemet och säkerhetsstandarder' startad av Jocke, 23 Juni 2009.

 1. Jocke

  Jocke Medlem

  När vi diskuterade flygning till Barkarby/Bromma i en tråd här intill så påpekade jag att lägsta flyghöjd över sthlm enligt IAIP är 2000', för det har det sagts till mig. Men när jag försökte hitta var det stod så hittade jag inte det. Finns det nån som är bättre än jag på att hitta i reglementslabyrinterna och kan peka på var det står och hur det är formulerat?
   
 2. md7marcu

  md7marcu Ny medlem

  Enl BCL-T:

  4.5 Minimiflyghöjd

  Endast när så är nödvändigt för start eller landning eller när särskilt tillstånd från Luftfartsverket föreligger får VFR-flygning utföras

  a) över tätbebyggd del av samhälle eller över större folksamling på lägre höjd än 300 m (1 000 ft) över högsta hinder inom en radie av 600 m från luftfartyget;

  b) på annan plats än vad som anges i mom 4.5 a) på lägre höjd än 150 m (500 ft) över marken (vattnet).
   
 3. Jakob A

  Jakob A Medlem

  Stockholm räknas förmodligen som tätbebyggt. ;)
  Siffran 2000 har du nog fått av att övre gränsen för Bromma CTR är 2000 ft MSL.

  EDIT: Hittade det.

  ESSB AD 2.21
  MINSKNING AV BULLERSTÖRNING
  1. Över tätbebyggt område
  1.1 Över de centrala delarna av Stockholm bör luft-
  fartyg inte framföras på lägre höjd än 2000 ft, utom då så är
  nödvändigt i samband med start eller landning.De centrala
  delarna av Stockholm (Stockholm City) innefattar Norrmalm,
  Östermalm, Gärdet, Djurgården, Gamla Stan, Södermalm,
  Kungsholmen samt Essingeöarna.
   
 4. Jocke

  Jocke Medlem

  Tack! :tupX2

  Var lite intresserad av vad som räknades som "Stockholms centrala delar", och där står det ju i klartext. Dessutom framgår det att det inte är en tvingande regel - det står ju "bör", vilket innebär att man kanske kan hålla sig aningens lägre för att inte råka halka upp i Stockholm TMA.
   
 5. Kalle

  Kalle Medlem

  När man talar om lägsta flyghöjd över tätbebyggelse skall man också tänka på innehållet i ett annat stycke i BCL-T:

  3.1.2 som anger att ett luftfartyg över tätbebyggd del av samhälle eller över större folksamling inte får flyga lägre än att det i händelse av nöd kan landa utan onödig fara för person eller egendom på marken.

  Det innebär att förutom eventuellt angivna flyghöjder skall man också planera sin flygning så man har nödlandningsbar terräng inom räckhåll vid bortfall på kritisk motor.

  På ren svenska betyder det alltså att med enmotorflygetyg skall man kunna glidflyga till ett område där man kan landa och med rimlig sannolikhet inte skada sig själv, sina passagerare samt personer på marken i fråga. Personerna skall även kunna skyddas mot väder och vind i väntan på räddning.

  Över Sthlm kanske man skulle kunna landa i vattnet under sommartid men det förutsätter nog överlevnadsdräkt på vintern. Gärdet är nog ingen bra idé eftersom det ju mycket väl kan finnas folk i vägen där.

  (Det står inte uttryckligen att personer ombord skall skyddas men det ligger i begreppen befälhavaransvar, och "säker nödlanding".
   
Laddar...

Dela sidan